Jste zde: Úvod >> Evidence a značení jízdních kol

Evidence a značení jízdních kol

Městská policie Ostrava nabízí zájemcům možnost evidence či označení jízdního kola syntetickou DNA. Evidence probíhá na dvou pracovištích Městské policie Ostrava a označení syntetickou DNA se koná v určených termínech na vytipovaných cyklostezkách v rámci Ostravy.

ZNAČENÍ JÍZDNÍCH KOL A KOMPENZAČNÍCH POMŮCEK SYNTETICKOU DNA

Z důvodů nepříznivých klimatických podmínek se jízdní kola neznačí

Za nepříznivého počasí (déšť, teplota pod 10°C) se značení NEPROVÁDÍ !!!

Za 3 hodiny lze realizovat cca 46 značení jízdních kol či kompenzačních pomůcek.

Značení jízdních kol a kompenzačních pomůcek syntetickou DNA je moderní metoda, která je novou prevencí majetkové trestné činnosti. Tento výrobek je výjimečný tím, že na označeném předmětu je vidět jen pod UV světlem (není tedy vidět pouhým okem) a obsahuje mikrotečky se specifickým kódem.
Navíc všechny syntetickou DNA označené jízdní kola nebo invalidní vozíky či jiné kompenzační pomůcky jsou zaregistrovány v databázi Městské policie Ostrava a také v Národní databázi REFIZ (registr forenzního identifikačního značení), což v případě krádeže usnadňuje identifikaci takto označeného majetku.

EVIDENCE JÍZDNÍCH KOL
Evidence jízdního kola spočívá v jeho registraci v databázi Městské policie Ostrava. Jízdní kolo je vyfotografováno. Následně majitel obdrží nálepku, která se umístí na rám zaevidovaného jízdního kola. Upozorňujeme, že pro zaevidování jízdního kola je nutná objednávka termínu.

Pracoviště, na kterých si lze po objednání termínu nechat zaevidovat jízdní kolo:
- pracoviště Městské policie Ostrava, ul. Čkalovova 18a/1644, Poruba, tel. č. 596 977 312
   PO-PÁ  08:00-18:00 hod
- úsek přestupků, ul. Zámecká 10, Moravská Ostrava, tel. č. 599 414 233
   PO a ČT 08:00 - 17:30 hod      ÚT a ST 08:00 - 15:00 hod        PÁ 08:00 - 13:00 hod

Postup při evidenci či značení jízdního kola:
Při samotné evidenci/značení zájemce starší 15 let předkládá:
- jízdní kolo, které bude zaevidováno/označeno
- občanský průkaz nebo jiný odpovídající doklad totožnosti
- doklad o způsobu nabytí jízdního kola (např. faktura, stvrzenka o zaplacení, kupní smlouva apod.) nebo na místě vypsané čestné prohlášení o způsobu nabytí jízdního kola.

Zájemce musí poskytnout písemný souhlas (sepisuje se na místě evidence) se zpracováním osobních údajů vztahující se k evidenci/značení jízdního kola v souladu s ustanovením § 5 odst. 5 zák. č. 101/2000Sb. Tyto údaje mohou být poskytnuty Policii ČR nebo subjektům obcí České republiky, které evidenci/značení kol vedou. Zájemce podpisem stvrdí, že s tímto souhlasí, a to až do doby odvolání tohoto souhlasu osobně na pracovišti Městské policie Ostrava.
Občan po zaevidování kola obdrží nálepku se znakem Městské policie Ostrava a se sdělením, že jízdní kolo je v evidenci městské policie nebo je označeno syntetickou DNA.

Postup při odcizení zaevidovaného či značeného jízdního kola nebo změně majitele, barvy apod.:
Při odcizení:
- nahlásit událost na Policii ČR (pro případné uplatnění náhrady škody v rámci pojistného plnění)
- nahlásit událost na pracoviště Městské policie Ostrava, kde bylo kolo zaevidováno - osobně či písemně
Při změně:
- na každé služebně Městské policie Ostrava může majitel se strážníkem sepsat změnový formulář k jízdnímu kolu či koloběžce


Zobraz fotogalerii  
Autor: Ing. Michaela Michnová   (13.10.2017)

Sdílet na Facebook


Městská policie OSTRAVA, Nemocniční 11/3328
Všechna práva vyhrazena - použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze s písemným souhlasem Městské policie Ostrava.
© 2009 - 2013 MPO
Šachovnice
[Přihlásit]