✆ 156 

Senior linka slaví sedm let

Tento projekt spočívá v instalaci nouzových tlačítek v bytech seniorů a zdravotně či tělesně hendikepovaných osob. První instalace byly provedeny 08. února 2010. Také 66 nově zakoupených Senior linek z projektu Ostrava - „Senior linka“ 2016 financovaného Ministerstvem vnitra České republiky za spoluúčasti statutárního města Ostravy již plní svou úlohu. V současné době je tak k dispozici celkem 312 zařízení, která jsou instalována v bytech zájemců, kteří splnili dané podmínky (věk, zdravotní či tělesná indispozice, osamělost).
Od zahájení projektu byla tlačítka Senior linky aktivována v bezmála 1200 případech. Ve zhruba 150 událostech šlo o zdravotní komplikace, které osobu ohrožovaly na zdraví či životě a bylo tak nutné přivolat lékařskou pomoc. V šesti případech bylo potřeba přivolat Policii ČR z důvodu pohybu podezřelé osoby.
Pokud si v současné době některý z občanů přeje nainstalovat Senior linku, měl by se obrátit na sociální odbor místně příslušného úřadu. Odtud se žádost dostane k městské policii a v nejbližším možném termínu je realizována. Žádosti přijímáme i přímo na městské policii, kdy je senior následně kontaktován prostřednictvím strážníků okrskářů. S ohledem na velký zájem nejsme schopni nové žadatele uspokojit ihned. Čekací doby se pohybují v řádech měsíců. Podrobnější podmínky k získání Senior linky naleznete zde.