✆ 156 

Ostrava je o 3300 injekčních stříkaček bezpečnější...
„Dohlížíme na veřejný pořádek i v odlehlých oblastech.“
„Pracujeme u Městské policie Ostrava na Úseku kynologie.“

Cookies

Statutární město Ostrava - Městská policie používá tzv. cookies z důvodu zrychlení poskytování informací návštěvníkům a analýze návštěvnosti webových stránek.

Co je to cookies?

Cookies se rozumí informace uchovávané v krátkých textových souborech, umístěných na počítač z webové sítě. Tyto cookies mohou být čteny webovými stránkami během pozdějších návštěv, kdy slouží k rozlišování jednotlivých uživatelů, ukládají se do nich uživatelské předvolby apod. a zjednodušují a zrychlují tak používání webů. V našem případě se ukládají informace o návštěvě pro pozdější vyhodnocení statistik návštěvnosti stránek. Cookies mají význam pro ochranu soukromí a v žádném případě nelze cookies použít pro zjištění totožnosti návštěvníků. Jak cookies používáme? Pro běh systému ukládáme pouze cookies třetích stran pro pozdější vyhodnocení statistik návštěvnosti stránek.

Souhlas s ukládáním cookies

Většina prohlížečů cookies automaticky akceptuje, pokud není prohlížeč nastaven jinak. Používáním našich webů souhlasíte s ukládáním souborů cookies. Použití cookies může uživatel omezit nebo zablokovat v nastavení svého webového prohlížeče. V případě, že návštěvník webové stránky nesouhlasí s využitím služby poskytované tzv. cookies, může postupovat podle pokynů uvedených v záložce svého internetového prohlížeče „Help“ a deaktivovat tak ukládání všech souborů cookies ve svém počítači. Kromě trvalé deaktivace ukládání cookies je možné tyto soubory manuálně smazat z počítače (obvykle pomocí klávesové zkratky: CTRL + SHIFT + Delete) po každé návštěvě webové stránky.

Řešení přestupku

oznameni za steracem

Přišli jste ke svému zaparkovanému vozidlu a za stěračem jste našli tzv. PARKOVAČKU.

Jak dále postupovat!

 

 

 

bota

 

Přišli jste ke svému zaparkovanému vozidlu a na vozidle je umístěná "BOTIČKA" (technický prostředek k zabránění odjezdu vozidla)?

Jak dále postupovat!

  

  

 

 odtah1 

Přišli jste na místo, kde mělo stát vaše vozidlo a již zde není? Mohl být nařízen ODTAH vozidla.

Jak dále postupovat!

Informace pro uchazeče o povolání strážníka

Nezveřejněno

Co nabízíme?

nevšední a perspektivní povolání
 stabilitu a finanční jistotu
 systém zaměstnaneckých benefitů např.:
- 5 týdnů dovolené
- příspěvek na rekreaci
 - stravenky

Podmínky přijetí uchazeče o povolání strážníka dle zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii

 Strážníkem může být občan České republiky, který:

 a) je bezúhonný,
 b) je spolehlivý,
 c) je starší 21 let,
 d) je zdravotně způsobilý,
 e) dosáhl středního vzdělání s maturitní zkouškou

 V praxi to znamená:

 Bezúhonnost:
 Bezúhonnost prokazuje uchazeč výpisem z Rejstříku trestů ne starším 3 měsíců. Při posuzování bezúhonnosti se nepřihlíží k zahlazení odsouzení nebo k rozhodnutí prezidenta republiky, v jejichž důsledku se na občana hledí jako by nebyl odsouzen.

Spolehlivost:
 Spolehlivost prokazuje uchazeč o zaměstnání strážníka čestným prohlášením, které nesmí být starší 3 měsíců. Obec je oprávněna vyžádat si k ověření pravdivosti tohoto čestného prohlášení opis z evidence přestupků vedené Rejstříkem trestů.

Informace k výběrovému řízení

 Městská policie zahájí výběrové řízení s uchazečem, který doručí žádost o zařazení do výběrového řízení, životopis, motivační dopis, ověřenou kopii dokladu o dosaženém vzdělání a splňuje stanovené podmínky.

 Účast v přijímacím řízení není pro uchazeče o zaměstnání důvodem k rozvázání pracovního poměru s dosavadním zaměstnavatelem.

Dohodnuté termíny jednotlivých kol výběrového řízení jsou závazné a v případě předem neomluvené neúčasti bude žádost uchazeče vyřazena z evidence.

Žádost o zařazení do výběrového řízení
Disciplíny, kterými se prokazuje tělesná způsobilost

Po registraci žádosti je uchazeč pozván ke vstupnímu pohovoru.

Po úspěšném absolvování vstupního pohovoru jsou uchazeči vyzváni k prokázání duševní a tělesné způsobilosti (psychologické vyšetření a testy tělesné způsobilosti) k výkonu práce strážníka. Výsledky psychologického vyšetření a testů tělesné způsobilosti slouží výhradně pro potřebu výběrového řízení a uchazečům nejsou sdělovány. Psychologické vyšetření je možné opakovat nejdříve po dvou letech.

Uchazeči, kteří prokážou předpoklady pro výkon práce strážníka, jsou pozváni k výběrové komisi, která komplexně zhodnotí dosažené výsledky a navrhne jejich přijetí či nepřijetí do pracovního poměru.

Informace k pracovnímu poměru

Po přijetí do pracovního poměru se uchazeči stávají zaměstnanci statutárního města Ostravy-městské policie, jsou zařazeni jako čekatelé do tříměsíčního rekvalifikačního kurzu a jsou instruktory střediska vzdělávání a volnočasových aktivit připravováni na povolání strážník. Rozsah výcviku čekatele a strážníka je stanoven vyhláškou MV č. 418/2008 Sb.

Součástí rekvalifikačního kurzu je rovněž výcvik čekatelů k používání služební zbraně a donucovacích prostředků.

Odbornou způsobilost čekatele ověřuje zkušební komise Ministerstva vnitra formou zkoušky.
 Po úspěšném vykonání zkoušky vydá Ministerstvo vnitra Osvědčení o splnění stanovených odborných předpokladů podle zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii.

Kontakt

ředitelství Městské policie Ostrava
 úsek personální a platový
 Nemocniční 11/3328
 702 00  Moravská Ostrava
 Tel. 950 739 426, 428 a 418

Úsek ostrahy objektů

K zabezpečení objektů města byl usnesením rady města Ostravy zřízen v roce 2006 u Městské policie Ostrava úsek ostrahy objektů, který plní dvě základní úlohy:

Tou první je zabezpečení vstupního režimu a bezpečnosti objektů města, zejména Magistrátu města Ostravy. Tento úkol byl realizován začleněním stávající ostrahy budov města do organizační struktury Městské policie Ostrava. Na základě zhodnocení bezpečnostní stránky ostraha objektujednotlivých objektů, která závisí zejména na vykonávané činnosti a z toho vyplývající struktury občanů, kteří tento objekt navštěvují, bylo vytvořeno potřebné technické a personální zázemí odpovídající konkrétnímu objektu. Zde se jedná zejména o interní kamerové systémy, spojení mezi stanovištěm ostrahy a prostory, kde může dojít k ohrožení života a zdraví personálu, majetku města nebo narušení veřejného pořádku.

Druhým, neméně závažným důvodem pro zřízení úseku ostrahy objektů, je hledisko sociální. Touto formou může město řešit situaci spolehlivých a odborně zdatných strážníků, kteří zejména ze zdravotních důvodů (např. pracovní úraz), ztratí způsobilost vykonávat povolání strážníka.

Objekty města, kde je v současné době vstupní režim zabezpečován pracovníky úseku ostrahy objektů:

 • Magistrát města Ostravy – budova na Prokešově náměstí 1803/8, Moravská Ostrava a Přívoz (Nová radnice)
 • Magistrát města Ostravy – vrátnice v křídle budovy Nové radnice na ul. Sokolské (odbor sociáních věcí)
 • Magistrát města Ostravy – odbor dopravně-správních činností, ul. 30. dubna, Moravská Ostrava a Přívoz
 • Magistrát města Ostravy – budova na ul. Gorkého 3037/2, Moravská Ostrava a Přívoz (odbor vnitřích věcí)
 • Magistrát města Ostravy – areál garáží na ul. Pašerových, Ostrava - Mariánské Hory a Hulváky
 • Areál technického zázemí složky IZS na ul. Počáteční, Slezská Ostrava, (Hranečník)
 • ÚMOb Poruba – budova na ul. Klimkovická 55/28, Ostrava - Poruba (úřad)
 • ÚMOb Poruba – budova na ul. Gen. Sochora 6013/2, Ostrava - Poruba (odbor péče o občany)
 • Magistrát měta Ostravy – útulek na ul. Provozní 5540/4a, Ostrava – Třebovice
 • Budova IBC na ul. Nemocniční 3328/11, Moravská Ostrava a Přívoz
 • Magistrá města Ostravy - pracoviště odtahu vozidel na ul. Hlubinská 1183/6, Moravská Ostrava a Přívoz

Můj okrskář

Řešíte problém ve svém bydlišti se kterým si nevíte rady? Týká se problematiky občanského soužití, veřejného pořádku nebo stacionární dopravy? V těchto případech by Vám mohl být nápomocen strážník - okrskář. Neváhejte jej kontaktovat.

Kontakty

Chceš bezpečnější Ostravu? Staň se strážníkem!

Předpokládaný termín nástupu: 01.04.2018
Pracovní smlouva na dobu určitou s tříměsíční zkušební dobou. Po zapracování možnost prodloužení pracovní smlouvy na dobu neurčitou.

Podmínky přijetí uchazeče o povolání strážníka dle zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii.
Strážníkem může být občan České republiky, který:
a) je bezúhonný
b) je spolehlivý
c) je starší 18 let
d) je zdravotně způsobilý
e) dosáhl středního vzdělání s maturitní zkouškou

Bezúhonnost prokazuje uchazeč výpisem z Rejstříku trestů ne starším 3 měsíců. Při posuzování bezúhonnosti se nepřihlíží k zahlazení odsouzení nebo k rozhodnutí prezidenta republiky, v jejichž důsledku se na občana hledí jako by odsouzen nebyl.
Spolehlivost prokazuje uchazeč o zaměstnání strážníka četným prohlášením, které nesmí být starší 3 měsíců. Obec je oprávněna vyžádat si k ověření pravdivosti tohoto čestného prohlášení opis z evidence přestupků vedené Rejstříkem trestů.

Bližší informace také získáte na tel. 950 739 426.

Průběh výběrového řízení 

1) Žádost o zařazení do výběrového řízení: Městská policie zahájí výběrové řízení s uchazečem, který doručí žádost o zařazení do výběrového řízení, životopis, motivační dopis, ověřenou kopii dokladu o dosaženém vzdělání a splňuje stanovené podmínky. Všechny tyto dokumenty musí být doručeny elektronicky na adresu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. nebo v tištěné podobě na adresu: Městská policie Ostrava, Nemocniční 11/3328, 702 00  Moravská Ostrava (budova Integrovaného bezpečnostního centra Moravskoslezského kraje tzv. "112").

2) Účast v přijímacím řízení: Toto není pro uchazeče o zaměstnání důvodem k rozvázání pracovního poměru s dosavadním zaměstnavatelem. Dohodnuté termíny jednotlivých kol výběrového řízení jsou závazné a v případě předem neomluvené neúčasti bude žádost uchazeče vyřazena z evidence.

3) Vstupní pohovor: Po registraci žádosti je uchazeč pozván ke vstupnímu pohovoru. Po úspěšném absolvování vstupního pohovoru jsou uchazeči vyzváni k prokázání duševní a tělesné způsobilosti (psychologické vyšetření a disciplíny, kterými se prokazuje tělesná způsobilost) k výkonu práce strážníka. Výsledky psychologického vyšetření a testů tělesné způsobilosti slouží výhradně pro potřebu výběrového řízení a uchazečům nejsou sdělovány. Psychologické vyšetření je možné opakovat nejdříve po dvou letech.

4) Pozvání před výběrovou komisi: Uchazeči, kteří prokážou předpoklady pro výkon práce strážníka, jsou pozváni k výběrové komisi, která komplexně zhodnotí dosažené výsledky a navrhne jejich přijetí či nepřijetí do pracovního poměru.

Dohodnuté termíny jednotlivých kol výběrového řízení jsou závazné a v případě předem neomluvené neúčasti bude žádost uchazeče vyřazena z evidence.

Informace k pracovnímu poměru
Po přijetí do pracovního poměru se uchazeči stávají zaměstnanci statutárního města Ostravy-městské policie, jsou zařazeni jako čekatelé do tříměsíčního rekvalifikačního kurzu a jsou instruktory střediska vzdělávání a volnočasových aktivit připravováni na povolání strážník. Rozsah výcviku čekatele a strážníka je stanoven vyhláškou MV č. 418/2008 Sb. Součástí rekvalifikačního kurzu je rovněž výcvik čekatelů k používání služební zbraně a donucovacích prostředků. Odbornou způsobilost čekatele ověřuje zkušební komise Ministerstva vnitra formou zkoušky.
Po úspěšném vykonání zkoušky vydá Ministerstvo vnitra Osvědčení o splnění stanovených odborných předpokladů podle zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii.

Kontakt

Ředitelství Městské policie Ostrava
Úsek personální a platový
Nemocniční 3328/11
702 00  Moravská Ostrava a Přívoz
Tel. 950 739 426, 428 a 418