✆ 156 

Operní sólista, učitel i dějepisec

I strážníci původně těchto profesí složili dne 7. března 2017 v dopoledních hodinách za přítomnosti čestné jednotky Městské policie Ostrava slavnostní slib před primátorem města Ostravy Ing. Tomášem Macurou, MBA. Řady ostravské městské policie se tak rozšířily o osmnáct nováčků, kteří absolvovali tříměsíční rekvalifikační kurz a úspěšně složili závěrečnou zkoušku potřebnou k získání osvědčení strážníka. K dnešnímu dni dohlíží v severomoravké metropoli na veřejný pořádek 587 strážníků a 111 strážnic. V rámci rekvalifikačního kurzu se nyní připravuje další desítka budoucích strážců zákona.
Mezi nováčky u městské policie přibyli lidé, kteří se donedávna věnovali oborům technickým, pedagogickým, ale i divadelním či historickým. A proč je oslovila právě práce u Městské policie Ostrava? Někteří hledají jistotu a stabilitu v zaměstnání, jiní očekávají profesní růst. Všichni však chtějí přispět k zajištění dodržování občanského soužití nebo veřejného pořádku.