✆ 156 

Úsek ostrahy objektů

Kontakt na vedoucího ostrahy objektů neleznete zde.

K zabezpečení objektů města byl usnesením rady města Ostravy zřízen v roce 2006 u Městské policie Ostrava úsek ostrahy objektů, který plní dvě základní úlohy:

Tou první je zabezpečení vstupního režimu a bezpečnosti objektů města, zejména Magistrátu města Ostravy. Tento úkol byl realizován začleněním stávající ostrahy budov města do organizační struktury Městské policie Ostrava. To umožnilo zajistit potřebnou odbornost jednotlivých strážných, neboť městská policie disponuje školicím a výcvikovým střediskem i odborně erudovanými lektory. Na základě zhodnocení bezpečnostní stránky jednotlivých objektů, která závisí zejména na vykonávané činnosti a z toho vyplývající struktury občanů, kteří tento objekt navštěvují, bylo vytvořeno potřebné technické a personální zázemí odpovídající konkrétnímu objektu. Zde se jedná zejména o interní kamerové systémy, spojení mezi stanovištěm ostrahy a prostory, kde může dojít k ohrožení života a zdraví personálu, majetku města nebo narušení veřejného pořádku.

Druhým, neméně závažným důvodem pro zřízení úseku ostrahy objektů, je hledisko sociální. Touto formou může město řešit situaci spolehlivých a odborně zdatných strážníků, kteří zejména ze zdravotních důvodů (např. pracovní úraz), ztratí způsobilost vykonávat povolání strážníka.

Objekty města, kde je v současné době vstupní režim zabezpečován pracovníky úseku ostrahy objektů.