✆ 156 

Projekt “SENIOR POSEL PREVENCE” zahájen

Také v letošním roce se zástupci jednotlivých klubů seniorů účastní preventivního projektu, který byl financován z projektu Ministerstva vnitra ČR a dofinancován statutárním městem Ostrava. Jak již z názvu projektu vyplývá, cílem není pouze pasivní předávání informací, ale především snaha naučit seniory, jak nabyté dovednosti zvyšující jejich bezpečí předávat dál.Celý projekt byl naplno odstartován květnovým adaptačním kurzem. Pro 25 seniorů zastupujících 11 jednotlivých klubů byl připraven bohatý program. Strážníci úseku prevence a propagace účastníky seznámili se zásadami bezpečného chování doma i na ulici. Senioři se tak v průběhu třídenního pobytu naučili předcházet nebezpečným situacím i účinné obraně v případě bezprostředního ohrožení. Kladnou odezvu měla především simulace předváděcí akce, která humornou formou poukázala na nebezpečí manipulativních technik prodejců zboží. Jak získané dovednosti efektivně předávat ve svých domovských klubech byla závěrečná přednáška pod vedením zkušeného psychologa. Další částí projektu bude návštěva Integrovaného bezpečnostního centra Moravskoslezského kraje, která proběhne 22. května 2017.