✆ 156 

Primátor města Ostravy přijal slib nových strážníků

Slavnostního aktu se dne 23. května 2017 v budově Magistrátu statutárního města Ostravy zúčastnilo 10 strážníků. Pět žen a pět mužů tak mimo jiné slíbilo, že se při plnění svých povinností budou řídit právními předpisy České republiky a budou chránit práva občanů a veřejný pořádek. Každý z přítomných strážníků následně svůj slib stvrdil podáním ruky primátorovi města Ostravy Ing. Tomáši Macurovi, MBA.Složení slibu bylo slavnostním završením tříměsíčního rekvalifikačního kurzu, během něhož si čekatelé osvojili nejen právní normy potřebné pro výkon povolání strážníka, ale prošli také výcvikem v sebeobraně, střeleckou a taktickou přípravou. Nedílnou součástí absolvovaného kurzu bylo také získání dovedností v poskytování první pomoci nebo zvládnutí základů kriminalistiky a psychologie.

K dnešnímu dni na veřejný pořádek v Ostravě dohlíží celkem 698 strážníků. V rámci rekvalifikačního kurzu se již nyní připravuje dalších 12 čekatelů.