✆ 156 

Nemám peníze, myslela jsem si, že mě u toho nikdo nechytí.

Takto reagovala jedna z dvojice žen přistižených při krádeži textilního zboží 4. června 2017 v Ostravě-Třebovicích, kde se svou společnicí odcizily zboží bezmála za dva tisíce korun českých.Ženy se pokusily odstranit z textilního zboží bezpečnostní kódy tak nešetrně, že vše nevratně poškodily, čímž řetězci způsobily škodu na majetku. Druhá z přestupkyň taktéž okomentovala svůj nepovedený čin, a to slovy: ,,Tak co, no, jsem to chtěla ukrást, bo se mi to líbilo." Jelikož ani jedna z žen nechtěla vyřešit své přestupkové jednání se strážníky na místě v blokovém řízení, budou se obě zodpovídat před příslušným správním orgánem.