✆ 156 

Obhájili zlato

Prvenství vybojovali ostravští strážníci na dvanáctém ročníku střeleckého turnaje „O pohár starosty Mikulov“. Klání se zúčastnilo více než 30 tříčlenných družstev a přes 120 jednotlivců převážně z řad městských a obecních policií z celé ČR. Střelecký turnaj se odehrál 15. června 2017 a probíhal ve dvou disciplínách.

První prověřila střelce z mířené střelby na 25 metrů, druhá byla zaměřena na praktický výkon služby, ve které se hodnotil čas, zásahy a taktické provedení. V kategorii týmů se družstvo ve složení Oldřich Dunaj, Pavel Burda a Petr Vlček umístilo na 1. místě. V kategorii jednotlivců se na 1. místě umístil Pavel Burda, na 2. místě Oldřich Dunaj a na 5. místě Petr Vlček.