✆ 156 

Asistenti prevence kriminality se zaměřili na záškoláky

Chodit řádně do školy není pro každého samozřejmostí, i proto asistenti prevence kriminality, strážníci-okrskáři a preventisté Městské policie Ostrava spojili své síly a v průběhu června učinili dvě větší opatření zaměřené na dodržování povinné školní docházky.

V Ostravě-Přívozu, Slezské Ostravě a v dalších přilehlých městských částech bylo v době školního vyučování zkontrolováno přes dvacet dětí. Bezmála polovina (devět z nich) byla oznámena orgánu sociálně-právní ochrany dětí s podezřením na zanedbání povinné školní docházky ze strany rodičů. S nástupem nové legislativní úpravy zákona se již od září zaměří strážníci společně s asistenty nejen na dodržování školní docházky, ale i té předškolní, která bude nově, od zahájení školního roku, povinná.