✆ 156 

Učili se, jak čelit fyzickému napadení

S ohledem na možná rizika konfliktů v sociálně vyloučených lokalitách, proběhl výcvik asistentů prevence kriminality v základech sebeobrany. Školení bylo vedeno externími instruktory karate. V  teoretické části se asistenti blíže seznámili s pojmy jako je krajní nouze, nutná obrana, omezení na osobní svobodě, kdy největším přínosem byly praktické příklady ze života. Druhá část školení, která probíhala v tělocvičně výcvikového střediska Městské policie Ostrava, se zabývala udržením psychické a fyzické stability v počátku potencionálního konfliktu a nenásilného úniku z dosahu útočníka.

Při Městské policii Ostrava působí v současnosti 6 asistentů prevence kriminality, kteří v rámci evropského projektu s názvem „Posílení prevence kriminality v Ostravě prostřednictvím asistentů prevence kriminality a multidisciplinárního přístupu“ pomáhají zlepšit bezpečnostní situaci v sociálně vyloučených lokalitách. Školení asistentů bylo financováno Statutárním městem Ostrava v rámci projektu „Zvyšování a prohlubování kompetencí a kvalifikace zaměstnanců v oblasti prevence kriminality“