✆ 156 

Primátor města Ostravy přijal slib nových strážníků

Tři ženy a osm mužů složilo dnes dopoledne za přítomnosti čestné jednotky Městské policie Ostrava slavnostní slib před primátorem města Ostravy Ing. Tomášem Macurou, MBA. K dnešnímu dni dohlíží na veřejný pořádek v Ostravě 698 strážníků. Řady ostravské městské policie se rozšířily o jedenáct nováčků, kteří v uplynulých dnech úspěšně ukončili závěrečnou zkouškou tříměsíční rekvalifikační kurz potřebný k získání osvědčení strážníka. Zvládnutím náročného výcviku si čekatelé osvojili nejen právní normy potřebné pro výkon tohoto povolání, ale prošli také výcvikem v sebeobraně, střeleckou a taktickou přípravou. Nedílnou součástí absolvovaného kurzu bylo také získání dovedností v poskytování první pomoci nebo zvládnutí základů kriminalistiky a psychologie.