✆ 156 

„Nestanu se obětí“

Seznámit se zásadami bezpečného chování, rozpoznat hrozící nebezpečí, naučit se efektivně bránit! To byly hlavní cíle projektu určeného dívkám žijícím nebo se pohybujícím v sociálně vyloučených lokalitách. Projekt zaměřený na podporu právního vědomí a prevenci páchání násilné trestné činnosti na dospívajících dívkách byl financován Ministerstvem vnitra České republiky a statutárním městem Ostrava.

Ve čtyřech tematických blocích se děvčata seznámila s principy bezpečného chování při pohybu na veřejných prostranstvích, při cestování prostředky městské hromadné dopravy i při návštěvách kulturních zařízení. Strážníci-preventisté jim poskytli informace z oblasti trestního práva, viktimologie či typologie pachatelů násilné trestné činnosti. Přednášky byly doplněny také o základy poskytování první pomoci. Rizika, která dospívajícím (a nejen jim) hrozí i ve zdánlivě bezpečném prostředí domova nebo při kontaktu s jim známými či blízkými lidmi, přiblížila psycholožka Městské policie Ostrava. Vysoké procento trestných činů je totiž pácháno osobami, které oběť zná. Navíc se v současném světě rychle rozmáhá agrese a kriminalita v kyberprostoru, takže hrozba číhá za monitory počítačů i displeji chytrých telefonů. Na teoretickou část plynule navázala část praktická. Instruktoři Městské policie Ostrava dívky seznámili s vhodnými formami verbálních reakcí na útok a základními prvky sebeobrany. Děvčata si tak osvojila řadu obranných technik i použití prostředků osobní ochrany. Vše bylo završeno intenzívním dvoudenním výcvikem, při kterém byly simulovány modelové situace napadení.