✆ 156 

Klidný a důstojný průběh Památky zesnulých

Také v letošním roce Městská policie Ostrava v souvislosti s Památkou zesnulých chystá bezpečnostně preventivní opatření, kdy bude v okolí hřbitovů na území města Ostravy posilován výkon služby.

Zahájení opatření v jednotlivých oblastech vždy odpovídá přípravám a především návštěvnosti jednotlivých hřbitovů. Opatření tak potrvá po celou dobu, kdy lze očekávat zvýšenou návštěvnost, tedy až do 5. listopadu 2017. V součinnosti s Policií ČR strážníci dohlédnou na klid a veřejný pořádek, a to jak přímo na hřbitovech, tak i v jejich okolí. Zaměří se zejména na eliminaci krádeží věcí z hřbitovů a kapesních krádeží. Náležitou pozornost věnují rovněž pohybu podezřelých osob kolem zaparkovaných vozidel a budou se podílet také na dohledu na bezpečnost a plynulost silničního provozu.