✆ 156 

Zaměřeno na jehly

Nejen v rámci běžného výkonu služby, ale také prostřednictvím preventivně bezpečnostních opatření se ostravští strážníci zaměřují na sběr odhozených injekčních stříkaček a jehel. Jedna z akcí cílených na tuto problematiku proběhla také v sobotu 28. října 2017.

Ve vytipovaných lokalitách strážníci-preventisté nalezli a sesbírali téměř třicítku injekčních stříkaček a jehel. Náležitou pozornost této problematice věnují také v rámci preventivních besed v mateřských a základních školách. Strážníci evidují řadu případů, kdy na odhozené jehly poukáží právě děti a nejinak tomu bylo také při této akci. V rámci celého území města Ostravy bylo od začátku letošního roku strážníky sesbíráno celkem 2877 kusů tohoto infekčního materiálů.