✆ 156 

Značení kompenzačních pomůcek syntetickou DNA

Značení invalidních i speciálních vozíků, schodolezů a dalších kompenzačních pomůcek budou ostravští strážníci provádět ve dnech 10.–12. listopadu 2017 v areálu Výstaviště Černá louka. Značení bude probíhat v rámci výstavy Život bez bariér.

Forenzní značení jízdních kol syntetickou DNA realizuje Městská policie Ostrava již od roku 2013. O rok později začali ostravští strážníci také s označováním kompenzačních pomůcek. V letošním roce bylo takto ošetřeno 439 jízdních kol a 21 pomůcek používaných zdravotně postiženými občany. Od roku 2013 to pak bylo více než 2 800 jízdních kol a téměř 150 kompenzačních pomůcek. Značení je prováděno za finanční podpory Ministerstva vnitra ČR a statutárního města Ostravy.
Tato moderní metoda spočívá v nanesení netoxické látky obsahující mikrotečky se specifickým kódem. Výjimečná je také tím, že na označeném předmětu není nátěr pouhým okem viditelný a odhalit jej lze až pod ultrafialovým světlem. Všechny sady, kterými je značení prováděno, jsou zapsány v databázi Městské policie Ostrava a také v mezinárodní databázi výrobků REFIZ (registr forenzního identifikačního značení), což v případě krádeže kola či pomůcky usnadňuje identifikaci a vrácení právoplatnému majiteli.

Termíny značení v areálu Výstaviště Černá louka

Pátek 10. listopadu 2017 v 10-17 hod.

Sobota 11. listopadu 2017 v 10-17 hod.

Neděle 12. listopadu 2017 v 10-15 hod.