✆ 156 

SENIOR - POSEL PREVENCE

Zástupci místních seniorských klubů se také v letošním roce zúčastnili preventivního projektu Ministerstva vnitra České republiky realizovaného ostravskými strážníky. Naučit seniory jak předcházet nebezpečným situacím i účinné obraně v případě bezprostředního ohrožení bylo jedním z hlavních cílů.

Neméně důležitá byla také snaha o to, aby všichni účastníci byli schopni získané dovednosti dále předávat ve svých klubech. Ty pravidelně navštěvovali také strážníci a získávali tak cennou zpětnou vazbu.

Z hlediska počtu obětí trestných činů tvoří senioři jednu z nejohroženějších skupin obyvatel. V jednotlivých interaktivních blocích tak byly simulovány různé modelové situace vycházející z reálných zkušeností a zážitků seniorů. Strážníci posluchače seznámili se základy poskytování první pomoci, zásadami bezpečného pohybu v silničním provozu nebo asertivními technikami použitelnými při odmítání nabídek služeb a zboží. Senioři absolvovali také praktický nácvik základních sebeobranných technik a zúčastnili se interaktivního cvičení zaměřeného na schopnost popsat pachatele či místo trestného činu. Mají za sebou rovněž několik exkurzí. Navštívili například Integrované bezpečnostní centrum Moravskoslezského kraje nebo odbor kriminalistické techniky ve Frýdku Místku.

Ukončení projektu proběhlo formou soustředění, na kterém si senioři zrekapitulovali získané informace, zhodnotili dosažené výsledky a vytyčili možnosti další spolupráce. A ta na sebe nenechala dlouho čekat. Aktuálně se senioři zapojili do kontaktní kampaně, jejímž cílem je zvýšit informovanost návštěvníků obchodních center o možnostech ochrany před trestnou činností v souvislosti s předvánočním nakupováním. Spojili tak své síly se strážníky, policisty a Asistenty prevence kriminality.

View the embedded image gallery online at:
http://mpostrava.cz/338-senior-posel-prevence#sigProId9c3e6b05e1