✆ 156 

Prevence kriminality bez předsudků

Projekt, který si kladl za cíl zvýšit povědomí dětí o možných nebezpečích, byl financován z rozpočtu statutárního města Ostravy. Ve vytipovaných základních školách se strážníci v rámci preventivních přednášek zaměřili hned na několik důležitých témat. Školáci se tak například dozvěděli, jak postupovat při nálezu injekční stříkačky nebo jak si počínat v případě požáru.

Samozřejmostí bylo také připomenutí základních pravidel při pohybu v silničním provozu či kontaktu s cizími osobami. Jednotlivými cvičeními děti provázeli nejen strážníci, ale také speciálně vyrobené panenky a omalovánky. Projekt odstartoval v dubnu letošního roku, slavnostního ukončení se dočkal v prosinci. Na závěrečném setkání si děti zopakovaly nabyté vědomosti a obdržely také řadu vzdělávacích a preventivních dárků.