✆ 156 

Botička na vozidle

Jak postupovat? Z mobilního telefonu nebo nejbližšího telefonního automatu zavolejte na číslo 156 a v co nejkratší možné době se na místo dostaví hlídka Městské policie Ostrava.

Strážníci vám po zajištění nezbytných úkonů botičku z vozidla odstraní a přestupek vyřeší. Jste povinni zaplatit tzv. manipulační poplatek za montáž a následnou demontáž botičky. Výše tohoto manipulačního poplatku činí v současné době na území města Ostravy 600 Kč a je dána nařízením města č. 14/2006, kterým se stanoví maximální cena za přiložení a odstranění technických prostředků k zabránění odjezdu vozidla.

Rozhodně se nepokoušejte o násilnou demontáž botičky, výměnu kola či odjetí z místa i s nasazenou botičkou! Poškozením či odcizením tohoto technického prostředku se vystavujete nebezpečí trestního stíhání! Můžete si tak rovněž poškodit vozidlo a v tomto případě je odpovědnost a náhrada vzniklé škody zcela na Vás. Po každém nasazení technického prostředku na vozidlo je strážníky na místě pořízena fotodokumentace vozidla, aby se zabránilo případným nesrovnalostem v případech, kdy je občanem oznámeno poškození vozidla v souvislosti s nasazením botičky.

Kdy je použita tzv. botička? "Botička" (= technický prostředek k zabránění odjezdu vozidla) může být strážníky nasazena na motorové vozidlo, k zabránění jeho odjezdu, v případech kdy:

  • vozidlo bylo ponecháno na místě, kde je zakázáno stání nebo zastavení vozidla
  • vozidlo stojí na chodníku, tam kde to není povoleno
  • vozidlo je zaparkováno tak, že neoprávněně zabírá veřejné prostranství (např. parkování na ploše vyhrazené pro veřejnou zeleň)
  • stojí na místě do kterého je zakázán vjezd.

Vždy se jedná o případy, kdy se řidič u vozidla nezdržuje. Vozidlo je zablokováno technickým prostředkem k zabránění odjezdu vozidla dle botaustanovení § 17a, odst. 1, zák. č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů. Technický prostředek k zabránění odjezdu vozidla bude bez zbytečných průtahů z vozidla odstraněn, budou-li dány právní důvody uvedené v § 17a, odst. 3, zák. č. 553/1991 Sb. Přestupek s Vámi bude projednán strážníky Městské policie Ostrava dle zák. č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, dále Vám bude účtován dle nařízení města č. 14/2006 poplatek ve výši 600 Kč jako úhrada nákladů spojených s přiložením a odstraněním tohoto prostředku (§ 17a, odst. 5, zák. č. 553/1991 Sb.).