✆ 156 

Odtažené vozidlo

Jak v tomto případě postupovat? Kontaktujte zelenou linku na tel. čísle 800 199 922, kde vám bude sděleno zda bylo vozidlo odtaženo či nikoliv. Také Vám budou poskytnuty další informace o postupu v případě odtažení vozidla...

Kde najdu odtahové parkoviště? Odtahové parkoviště Městské policie Ostrava se nachází na ulici Hlubinská v Ostravě - Moravské Ostravě a Přívoze.

Kolik stojí tato služba? Maximální cena za nucený odtah osobních automobilů činí 1500,- Kč a je stanovena nařízením města č. 3/2007. Zde je také stanovena nařízením města č. 3/2007 maximální cena za ostrahu vozidla a ta činí 200,- Kč za každý i jen započatý den následující po dni odtahu. (Nařízení města č.3/2007).

Za jakých podmínek mohu vozidlo vyzvednout? Vozidlo bude předáno osobě, která předloží platný doklad totožnosti a doklady potřebné k provozu vozidla. Vozidlo bude vydáno po zaplacení částky za odtah a za případnou ostrahu vozidla. Platba je možná pouze v hotovosti.

Jaké jsou další kroky? Osoba, která vozidlo vyzvedává, musí podepsat tiskopis, ve kterém je uvedena skutečnost o odtažení vozidla, včetně údajů k tomuto úkonu. Nerespektování ustanovení zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích bude řešeno na místě při vydávání vozidla.