✆ 156 

Senior linka

V úvodu musíme předeslat, že jednou ze základních podmínek pro získání Senior linky je dosažení minimálního věku 60let. Projekt je určen seniorům, osobám se zdravotním či sociálním handicapem a osaměle žijícím.

senior linkaTito lidé se mnohdy stávají oběťmi trestné činnosti a to i ve svých vlastních domovech. K nezákonnému obohacení se totiž pachatelé nezdráhají využít lsti nebo dokonce násilí. Častá je například snaha vniknout do bytů či domů seniorů pod záminkou oprav nebo kontrol, ale výjimkou nejsou ani případy, kdy se pachatelé vydávají za falešné příbuzné či přátele.

Zařízení senior linky se skládá z řídící jednotky a dvou tlačítek. Řídící jednotka umožňuje příjem signálu a musí být trvale umístěna v místě napájení (el. zásuvce). Jedno z tlačítek se umístí do blízkosti vstupních dveří a druhé nosí osoba stále při sobě. Zdůrazňujeme, že tato tlačítka jsou plně funkční pouze ve vnitřních prostorách bytů či domů.

Pohyb podezřelé osoby u bytu či domu tak uživatel senior linky snadno ohlásí jedním zmáčknutím tlačítka připevněného u dveří. V tomto případě strážníci neprovádějí zpětná volání, ale na místo ihned vyjíždějí.

Bezprostřední ohrožení života či zdraví uživatel ohlásí zmáčknutím tlačítka, které nosí při sobě. V tomto případě strážníci telefonicky kontaktují ohroženou osobu a dle potřeby vyjíždějí sami, nebo kontaktují další složky integrovaného záchranného systému.

Hlavním cílem tohoto projektu je zajištění rychlé a efektivní pomoci. Náklady projektu plně hradí Statutární město Ostrava.

Podmínky k získání zařízení

  • samostatné bydlení, trvalé bydliště na území města Ostravy a znevýhodnění (věk nad 60 let, nemoc, atd.)
  • zaevidování žádosti (žádosti přijímáme pouze písemnou formou prostřednictvím strážníků okrskářů, nebo příslušného sociálního odboru), telefonicky akceptujeme pouze žádosti o demontáže, opravy či změny senior linek
  • možnost ověření údajů v místě bydliště seniora – žadatele příslušným pracovníkem MP Ostrava
  • zakoupení SIM karty do zařízení (200 Kč/rok), což je jediná investice ze strany žadatele

Projekt Senior linka zaznamenal takový ohlas, že v současné době jsou všechna dostupná zařízení nainstalována. Ve spolupráci s jednotlivými městskými obvody však intenzivně pracujeme na navýšení celkového počtu těchto zařízení. Prosíme proto o trpělivost, naší snahou je postupně uspokojit prosby všech žadatelů.

Na tel. čísle 720 735 125 v pracovních dnech od 08:00 do 15:00 hodin získáte bližší informace.

(Projekt financován statutárním městem Ostrava a Ministerstvem Vnitra.)

seniorlinka