✆ 156 

Zelená linka

Tato pro občany bezplatná neurgentní telefonní linka slouží k oznamování nejrůznějších závad nebo poškození veřejně prospěšných zařízení jako jsou např. poškozené dopravní značky, nefunkční veřejné osvětlení, nefungující světelné signalizační zařízení na křižovatce, závady na vodovodní síti, neschůdné chodníky, černé skládky, poškozené dřeviny apod.

Hlavním důvodem zřízení této linky byla snaha snížit počet tzv. neurgentních hovorů na linku 156, která je linkou tísňovou. Takovéto hovory se netýkají situací, kdy by byl bezprostředně ohrožen život či zdraví a nehrozí ani větší škoda na majetku a může se stát, že právě jimi bude tísňová linka blokována. Občan, který v danou chvíli bude skutečně v ohrožení, se nemusí dovolat hned a přitom v takovýchto případech může každá vteřina prodlení možné riziko zvyšovat.

Proto volejte bezplatně na číslo 800 199 922.