✆ 156 

Veřejnoprávní smlouvy

Obce a města, které samy nemají zřízenu obecní či městskou policii, mohou požádat o součinnost obec, která obecní policii zřízenu má a jejíž strážníci tak mohou plnit zákonem dané povinnosti i na území jiné obce než té, která je jejich zřizovatelem.

Číst dál...

Oprávnění strážníka

Oprávnění strážníků obecní policie jsou dána zákonem a vymezují rozsah jejich působnosti. Strážníci městské policie při výkonu svého povolání disponují řadou zákonných oprávnění, která jim umožňují odpovídajícím způsobem zasáhnout při jakémkoli porušení zákona.

Číst dál...