✆ 156 

Stejnokroj a funkční označení

Jednotné prvky stejnokroje strážníka včetně označení strážníka a služebních vozidel obecní policie jsou dány vyhláškou ministerstva vnitra č. 418/2008 Sb., kterou se provádí zákon o obecní policii.

Jednotné prvky stejnokroje

 • odznak obecní policie
 • černá, modrá nebo žlutá barva svrchní části stejnokroje strážníka a jejich kombinace (u pokrývky hlavy nesmí být užito bílé barvy)
 • černé, modré, žluté nebo bílé označení OBECNÍ POLICIE nebo MĚSTSKÁ POLICIE, výrazně odlišné od barvy podkladu
 • páska se čtverci bílé a modré barvy o velikosti minimálně 5 x 5 mm, uspořádanými pravidelně ve více řadách šachovnicovým způsobem, umístěná na pokrývce hlavy (možno také na jiných částech stejnokroje)

Průkaz obecní policie

 • nápis PRŮKAZ OBECNÍ POLICIE nebo PRŮKAZ MĚSTSKÉ POLICIE
 • fotografie strážníka
 • jméno a příjmení strážníka
 • identifikační číslo strážníka
 • název obce
 • podpis starosty nebo primátora

Označení služebního vozidla

 • bílá barva vozidla
 • nápis OBECNÍ POLICIE nebo MĚSTSKÁ POLICIE v modré nebo reflexní barvě na bočních stranách a na zadní straně vozidla, název obce v modré nebo reflexní barvě na bočních stranách vozidla.

Funkční označení strážníků Městské policie Ostrava je provedeno ve zlaté a stříbrné barvě na černém podkladu. Je umístěno na levé straně hrudi.