✆ 156 

Měření rychlosti

Městská policie se podílí na dohledu na bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích, jehož součástí je také měření rychlosti vozidel. Toto opatření je cíleno na řidiče, kteří svou riskantní a rychlou jízdou ohrožují ostatní účastníky silničního provozu. Je k tomu využíván laserový radar a mobilní indikátor měření rychlosti. Měření probíhá v součinnosti s Policií ČR, která určuje místa pro úsekové měření s ohledem na jejich rizikovost.

Laserový radarmereni

V závěru roku 2007 získala Městská policie Ostrava laserový přístroj na měření rychlosti projíždějících vozidel Pro Laser III v návaznosti na rozšíření kompetencí obecních, resp. městských policií novelou zákona o provozu na pozemních komunikacích, kdy bylo strážníkům mj. umožněno řešit přestupky spáchané řidiči vozidel překročením nejvyšší dovolené rychlosti, začala Městská policie Ostrava tento přístroj používat v listopadu roku 2007.

V roce 2011 byl zakoupen druhý radar pro měření dodržování nejvyšší dovolené rychlosti TRUCAM. Ten umožňuje měření rychlosti i za zhoršených klimatických podmínek.

Jsou nasazovány zejména v místech, kde hrozí největší ohrožení bezpečnosti a plynulosti silničního provozu, v blízkosti školských zařízení, v místech, kde jsou ohroženi chodci s ohledem na hustotu silničního provozu apod. Podkladem pro nasazení laserových radarů je rovněž informativní měření prováděné preventivním radarem. Laserové radary jsou využívány v součinnosti s Policií ČR, aby nedocházelo k duplicitnímu měření a aby bylo zaručeno, že budou instalovány v místech, kde je to skutečně zapotřebí.

Snahou strážníků při jejich používání není se schovávat a být „neviditelní“, právě naopak. Nejde nám přece o to, nachytat co nejvíce hříšníků a vybrat co nejvíce pokut, ale zajistit, aby se rizikové úseky staly bezpečnými pro všechny účastníky silničního provozu.

Mobilní indikátor měření rychlosti

Jeho nasazení je jedním z mnoha preventivních opatření pro zvýšení bezpečnosti silničního provozu. Je umisťován zejména v blízkosti škol, nemocnic a na místa, kde je předpoklad většího pohybu chodců a také v lokalitách s velkou hustotou silničního provozu. Indikátor upozorňuje projíždějící řidiče motorových vozidel na jejich okamžitou rychlost. Při jejím překročení o 5km/hod začnou číslice na displeji blikat. Je-li tato rychlost překročena o 10km/h a více, připojí se i výstražné světlo. Při použití indikátoru se využívá především psychologického efektu. Sedmdesát procent projíždějících řidičů zpomalí a uvědomí si, že tento úsek musí projíždět pomaleji.

Umístění indikátoru je závislé na několika faktorech: - poznatky strážníků z výkonu služby - poznatky občanů - požadavky příslušných úřadů městských obvodů nebo magistrátu města ostravy - zohlednění povětrnostních podmínek. Na základě vyhodnocení všech uvedených podkladů jsou dále přijímána opatření a je rozhodnuto o umístění indikátoru.

Zařízení je umisťováno vždy na okraj komunikace a následně probíhá monitorování a vyhodnocování situace v silničním provozu. Je zjišťována průměrná rychlost projíždějících vozidel a jejich počet, nejvyšší naměřená rychlost a jiné. Na základě vyhodnocení jsou vypracované údaje o výsledcích měření předány odboru dopravy příslušného úřadu městského obvodu, popř. odboru dopravy Magistrátu města Ostravy a jsou-li výsledky natolik závažné, že řešení dopravní situace vyžaduje přijetí razantnějších opatření, jsou s výsledky měření seznámeni rovněž odpovědní pracovníci dopravního inspektorátu Policie ČR. Městská policie Ostrava tímto způsobem alespoň zčásti předchází dopravním nehodám zejména v lokalitách, kde se pohybují hlavně děti a starší lidé.

Seznam rizikových míst

Město, obvodUliceUpřesnění místaLimit
Ostrava, Bartovice Těšínská přechod Ještěrka, přechod u zastávek MHD "U Samoobsluhy" 50
Ostrava, Bělský Les Horní přechod pro chodce u zastávek MHD "Václava Jiříkovského", směr Krmelín 50
Ostrava, Dubina Horní přechody pro chodce u zastávky MHD "Václava Jiříkovského", směr k ul. Dr. Martínka 50
Ostrava, Heřmanice Vrbická přechod u č. p. 101/154  
Ostrava, Hrabová Na Rovince průmyslová zóna  
Ostrava, Hrabová Paskovská u restaurace U Lípy, oba směry 50
Ostrava, Hrabůvka Dr. Martínka přechod pro chodce, oba směry 50
Ostrava, Hrabůvka Závodní přechod u MHD "Most Čs. armády"  
Ostrava, Koblov Antošovická přechod pro chodce, zastávka MHD Koblov škola 40
Ostrava, Krásné Pole Družební před ÚMOb Krásné Pole 30
Ostrava, Krásné Pole Družební u č.p. 336, ZŠ  
Ostrava, Krásné Pole Družební u č.p. 328 40
Ostrava, Krásné Pole Družební hřbitov, oba směry  
Ostrava, Krásné Pole Krásnopolská u čísla 146/72 40
Ostrava, Kunčice Frýdecká přechod u č. p. 104/430  
Ostrava, Mariánské Hory Korunní přechody u Stojanova náměstí, oba směry 20
Ostrava, Martinov Martinovská u ÚMOb Martinov 40
Ostrava, Michálkovice Radvanická zastávky MHD Holandská 50
Ostrava, Michálkovice Rychvaldská přechod pro chodce u zastávek MHD Eldorádo 50
Ostrava, Moravská Ostrava Křižovatka ulic Českobratrská a Sokolská třída křižovatka ulic Českobratrská s Sokolská třída - nelze měřit až do uvedení do provozu  
Ostrava, Moravská Ostrava Varenská přechody pro chodce u tenisových kurtů, oba směry 50
Ostrava, Muglinov Muglinovská přechod u č. p. 183/66  
Ostrava, Nová Bělá Mitrovická u ZŠ Nová Bělá 50
Ostrava, Nová Ves Fričova zastávka MHD Bartošova, přechod pro chodce 40
Ostrava, Nová Ves U Boříka přechody u zastávky MHD "U Boříka" 50
Ostrava, Plesná 26. dubna zastávka MHD "Pomník RA" 50
Ostrava, Plesná Karla Svobody u č. p. 145/67, zastávky MHD 50
Ostrava, Polanka nad Odrou 1.května přechod u č.p. 125/325  
Ostrava, Polanka nad Odrou Ostravská přechod pro chodce u zastávek MHD Janová 50
Ostrava, Poruba Bedřicha Nikodema úsek mezi křižovatkami ul. O. Jeremiáše a ul. 17. listopadu 50
Ostrava, Poruba Hlavní třída přechody pro chodce v obou směrech 50
Ostrava, Poruba Martinovská přechody pro chodce u zastávek MHD Dílny DP Ostrava 40
Ostrava, Poruba Nad Porubkou u č.p. 2174/44  
Ostrava, Poruba Průběžná přechody pro chodce u zast. MHD Karola Šmidkého 50
Ostrava, Poruba Studentská od VŠB k ul. Dr. Slabihoudka  
Ostrava, Proskovice Staroveská u ZŠ Proskovice 50
Ostrava, Pustkovec Krásnopolská zastávky MHD "U Zahrádek", oba směry 40
Ostrava, Pustkovec Technologická směr k ul. Studentské  
Ostrava, Radvanice Radvanická zastávka MHD Turgeněvova, oba směry  
Ostrava, Radvanice Těšínská přechod u zastávky MHD "U Švasty" 50
Ostrava, Slezská Ostrava Bohumínská přechod u ZŠ Bohumínská  
Ostrava, Slezská Ostrava Bohumínská přechody mezi ul. Orlovskou a ul. Dědičnou  
Ostrava, Slezská Ostrava Hladnovská přechody pro chodce u zastávek MHD "Gymnázium" 50
Ostrava, Slezská Ostrava Keltičkova úsek ul. Rundova a ul. Hýbnerova, směr od ul. Michálkovická 50
Ostrava, Stará Bělá Blanická u hřbitova, oba směry 40
Ostrava, Stará Bělá Junácká u základní školy 50
Ostrava, Stará Bělá Proskovická přechod pro chodce u křižovatky s ul. K Průplavu 50
Ostrava, Svinov Nad Porubkou přechod u č. p. 259/28  
Ostrava, Výškovice Proskovická zastávka MHD Staré Výškovice, směr Stará Bělá 50
Ostrava, Výškovice Proskovická zastávka MHD Smrčkova, oba směry 50
Ostrava, Výškovice Výškovická přechody u křižovatky s ul. Srbská, směr Zábřeh  
Ostrava, Výškovice Výškovická zastávky MHD 29. dubna, oba směry 50
Stará Ves nad Ondřejnicí, Stará Ves nad Ondřejnicí Brušperská Průjezdní úsek silnice č. I/58, především křižovatka na silnici č. III/48615. 50
Stará Ves nad Ondřejnicí, Stará Ves nad Ondřejnicí Brušperská Průjezdní úsek silnice č. III/48615, ul. Brušperská, v okolí autobusové zastávky "Na hůře" u křižovatky s ul. Mlýnská. 50
Stará Ves nad Ondřejnicí, Stará Ves nad Ondřejnicí Lubinská Průjezdní úsek silnice č. III/4804, místní část Košatka, ul. Lubinská, v okolí KD, hřiště - volnočasového areálu, obchodu. 50
Stará Ves nad Ondřejnicí, Stará Ves nad Ondřejnicí Proskovická Průjezdní úsek silnice č. III/4787, ul. Proskovická, mezi ul. Petřvaldská (respektive ul. Zámecká) a ul. Do Potoka (respektive ul. Luční). 50
Stará Ves nad Ondřejnicí, Stará Ves nad Ondřejnicí Zámecká Průjezdní úsek silnice č. III/48615, ul. Zámecká, v okolí autobusové zastávky "Pošta" ZŠ a MŠ. 50
Vratimov, *** Datyňská přechod pro chodce u zastávek MHD "Nová škola" 50
Vratimov, *** Frýdecká přechod pro chodce u domova dětí a mládeže 50
Vratimov, *** Frýdecká přechody a zast. MHD "Vratimov náměstí" 40
Vratimov, Horní Datyně Vratimovská před ZŠ