✆ 156 

Zabránění odjezdu vozidla

"Botička" (technický prostředek k zabránění odjezdu vozidla) může být strážníky nasazena na motorové vozidlo v zákonem stanovených případech.

botaVozidlo je zablokováno technickým prostředkem k zabránění odjezdu vozidla dle ustanovení § 17a odst. 1 zák. č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů. Technický prostředek k zabránění odjezdu vozidla bude bez zbytečných průtahů z vozidla odstraněn, budou-li dány právní důvody uvedené v § 17a odst. 3 zák. č. 553/1991 Sb. Přestupek s Vámi bude projednán strážníky Městské policie Ostrava dle zák. č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, dále Vám bude účtován dle Nařízení města č. 14/2006 poplatek ve výši 600 Kč jako úhrada nákladů spojených s přiložením a odstraněním tohoto prostředku (§ 17a odst. 5 zák. č. 553/1991 Sb.). Pokud není strážník na místě, neváhejte kontaktovat telefonní linku 156. Poškození technického prostředku je trestné.