✆ 156 

Pult centralizované ochrany

Dálková ochrana majetku přes pult centralizované ochrany je v dnešní době jedním z nejspolehlivějších způsobů jeho ochrany.

PCOPult centralizované ochrany (dále jen PCO), spravovaný Městskou policií Ostrava, umožňuje vzdálený dohled nad majetkem města pomocí elektronických zabezpečovacích systémů. Ty jsou napojeny na dispečerské pracoviště centra tísňového volání. Při jakémkoliv narušení napojeného objektu na pult centralizované ochrany obdrží operátor zprávu. Tu vyhodnotí, spojí se s nejbližší hlídkou a vyšle ji na místo. Po celou dobu je s touto hlídkou v kontaktu, zajišťuje a vyhodnocuje získané zprávy o stavu objektu a v případě jeho narušení informuje Policii ČR a správce objektu, popř. určenou odpovědnou osobu. Je nesmírně důležité minimalizovat čas od vyhlášení poplachu do kontroly objektu.


V současné době je na pult centralizované ochrany spravovaný Městskou policií Ostrava napojeno více než 200 objektů. Jedná se o objekty v majetku statutárního města Ostravy – školská zařízení, úřady městských obvodů, služebny městské policie, Archív města Ostravy a další.