✆ 156 

Kamerové systémy

Jednou z variant jak zvýšit pocit bezpečí občanů na veřejných prostranstvích je provozování městského a mobilního kamerového systému.

kamerov systmMěstský kamerový monitorovací systém
Statistiky ukazují, že umísťování této technologie je správným krokem v boji proti kriminalitě a snižování nákladů na zabezpečení veřejného pořádku v jednotlivých lokalitách obcí a měst. Pro městské kamerové systémy se s úspěchem instalují otočné kamery s přibližováním až na vzdálenost jednoho kilometru. Provázáním celého systému se složkami policie, hasičských sborů a záchranných služeb jsou kamerové systémy často nezbytnou součástí integrovaného záchranného systému dané obce.

Městská policie Ostrava již několik let využívá městský kamerový monitorovací systém, který umožňuje pružně a efektivně reagovat na zjištěná protiprávní jednání a v některých případech nahrazuje také absenci svědků. Díky neustálému monitorování rizikových míst se strážníkům daří lépe odhalovat přestupky, sledovat situaci v silničním provozu a záběry z kamer jsou mnohdy předávány Policii ČR k následnému použití v důkazním řízení či identifikaci pachatele trestného činu.

V současné době kamerový systém čítá více než 300 kamer, obsluhovaných na 9 stanovištích. Strážníci, obsluhující jednotlivá kamerová stanoviště, nepřetržitě sledují a vyhodnocují záběry na monitorech. 

Mobilní kamerový systém
Ve vytipovaných lokalitách města, kde je zaznamenáno větší množství zjištěných přestupků, popř. páchání trestné činnosti a v místech, kde existuje reálné riziko vzniku situací, ohrožujících životy či zdraví občanů nebo hrozí škody na majetku, je využíván mobilní kamerový systém. Záznam z kamer je přenášen na nejbližší pracoviště Městské policie Ostrava s nepřetržitým provozem.

Lokality s umístěním kamer: