✆ 156 

Ocenění strážníci

Strážníci a zaměstnanci Městské policie Ostrava za své zásluhy, výsledky práce, za hrdinské a jiné výjimečné činy, jakožto za dlouhodobé setrvání v pracovním poměru u městské policie získávají ocenění.

ocennČestný odznak
Ocenění je udělováno strážníkům za trvalé dosahování vynikajících pracovních úspěchů a činností při plnění úkolů městské policie, za reprezentaci a propagaci městské policie.

Za záchranu života
Ocenění je udělováno strážníkům, kteří se svým jednáním bezprostředně zasloužili o záchranu lidského života.

Za statečnost
Ocenění je udělováno strážníkům, kteří prokázali zvláštní statečnost nebo obětavost při plnění pracovních úkolů nebo za jiné projevy statečnosti a odvahy.