✆ 156 

Mezinárodní setkání jízdních policií

Je to již dvacet let, kdy se zástupci jízdních policií z celé České republiky i ze zahraničí setkávají v Ostravě, aby poměřili své síly ve sportovních disciplínách a předvedli, jak dokáží obstát v náročných situacích, kterým musí mnohdy ve výkonu čelit.

Setkání jízdních policií je již dlouhou řadu let jedinečnou příležitostí, kdy se široká veřejnost může seznámit s dovednostmi strážníků nejen jízdního oddílu. Diváci se také mohou přesvědčit o připravenosti koní a jezdců plnit úkoly při zabezpečování veřejného pořádku a zajišťování bezpečnosti osob. Nezanedbatelným přínosem je také možnost výměny a získání cenných zkušeností z výcviku koní a jeich následné uplatnění při samotném výkonu služby.

setkani jpÚčastníci setkání každoročně změří své síly a dovednosti ve třech soutěžních disciplínách - zrcadlovém skákání dvojic, parkurovém skákání a policejním parkúru.

Při zrcadlovém skákání závodí mezi sebou současně dvojice jezdců na dvou identických parkúrech. Parkurové skákání je disciplínou, ve které musí soutěžící v co nejkratším čase přeskočít dané překážky. Tou hlavní a zároveň nejobtížnější disciplínou je policejní parkúr. Ten představuje specialitu pro policejní koně, neboť v ní musejí spolu s jezdcem zvládnout překážky, které simulují situace, s nimiž se policicsta nebo strážník na koni může setkat při výkonu služby. Kůň zvládá chůzi do shcodů a chůzi vzad, hodnotí se jeho reakce na hluk, střelbu, oheň a hlučící dav. Jezdec na koni se musí umět trefit do stanovených cílů obuškem. Jezdec i kůň musí ukázat, že jsou naprosto sehranou dvojicí, připravenou chránit bezpečí občanů a zajistit klid a pořádek všude tam, kde je to potřeba.