✆ 156 

Oznámení za stěračem vozidla

S "Oznámením/upozorněním přestupku pro nepřítomného řidiče" můžete nejpozději do 3 kalendářních dnů projednat přestupek s kterýmkoliv strážníkem Městské policie Ostrava.

Po uplynutí třídenní lhůty se můžete dostavit na úsek přestupků Městské policie Ostrava, kde s vámi bude přestupek, jehož jste se dopustili, vyřešen po předchozí telefonické domluvě. Po uplynutí lhůty bude věc postoupena k vyřízení místně a věcně příslušnému správnímu orgánu.

 

Nalezli jste "Oznámení/upozornění přestupku pro nepřítomného řidiče", tzv. parkovačku nebo "Upozornění pro nepřítomného řidiče podezřelého ze spáchání přestupku, kterého se dopustil" s textem: "Městská policie Ostrava provedla fotodokumentaci z místa a věc pro podezření ze spáchání přestupku bude oznámena místně a věcně příslušnému správnímu orgánu dle platné legislativy."? To znamená, že:

  • jste zaparkovali na místě, které umožňuje pouze zpoplatněné stání a vy jste ve vozidle neměli umístěn na viditelném místě doklad o zaplaceném poplatku nebo
  • jste s vozidlem zaparkovali v místě, kde to dopravní značení neumožňuje, ba přímo zakazuje nebo
  • jste s vozidlem zaparkovali na místě, vyhrazeném pro jiná vozidla nebo
  • jste zaparkovali vozidlo na chodníku či jeho části nebo
  • jste s vozidlem zaparkovali na veřejné zeleni či ploše pro veřejnou zeleň vyhrazené nebo
  • jste vozidlo ponechali na jiném místě, kde je to v rozporu s pravidly bezpečnosti a plynulosti silničního provozu

Jako řidič vozidla se stáváte podezřelým ze spáchání přestupku proti bezpečnosti a plynulosti silničního provozu.

oznameni za steracem


Pokud jste nalezli "Upozornění pro nepřítomného řidiče podezřelého ze spáchání přestupku, kterého se dopustil" s textem: "Městská policie Ostrava provedla fotodokumentaci z místa a věc pro podezření ze spáchání přestupku bude oznámena místně a věcně příslušnému správnímu orgánu dle platné legislativy.", nelze již tento přestupek vyřešit se strážníkem pokutou příkazem na místě. Podezření z přestupku i s fotodokumentací je předáno správnímu orgánu. Předvolání Vám bude zasláno poštou.