✆ 156 

Pomoc v nouzi

Cítíte se být ohroženi? Děje se ve vašem okolí něco nekalého a vy nechcete jen přihlížet? Kontaktujte nás na tel. čísle 156.

Ke kontaktování můžete také využít v neurgentních případech zelenou linku na tel. čísle 800 199 922.

V jakých případech kontaktovat Městskou policii Ostrava?

  • rušení nočního klidu, znečištění veřejného prostranství, nedovolený zábor veřejného prostranství, buzení veřejného pohoršení
  • prodej či podávání alkoholu nezletilým
  • narušování občanského soužití
  • nález injekční stříkačky
  • stání a parkování v rozporu se zákonem
  • drobné krádeže, ničení a poškozování majetku či veřejně prospěšných zařízení
  • výskyt černých skládek, nález vraku motorového vozidla
  • porušení vyhlášek a nařízení města
  • nedodržování povinné školní docházky (záškoláctví)