✆ 156 

Kontaktní místa pro občany

V rámci prevence pro občany byla zřízena pracoviště, kde se občané mohou obracet na přítomné strážníky se svými dotazy, náměty a žádostmi týkajícími se veřejného pořádku, prevence kriminality a upevňování pořádku a bezpečí ve městě. Kontaktní místa slouží rovněž jako poradny pro občany, kde lze získat kontakty na krizová centra, azylové domy a intervenční centra, k dispozici jsou materiály a publikace týkající se preventivní činnosti Městské policie Ostrava a zájemci zde mohou získat také informace, jak se do řady preventivních projektů městské policie sami zapojit. Kontaktní místa pro občany jsou v jednotlivých městských částech rozmístěny tak, aby měli občané možnost vznést podněty na strážníky i ve vzdálenějších lokalitách bez potřeby většího cestování.

Oblast Slezská Ostrava (kontaktní místa pro občany)

Oblast Slezská Ostrava zahrnuje celkem tři městské obvody: Michálkovice, Radvanice a Bartovice a Slezskou Ostravu. V oblasti se nachází jedna služebna s nepřetržitým provozem a šest kontaktních míst pro občany. Relativně velký počet kontaktních míst je dán velkou rozlohou oblasti a horší dostupností na jednotlivé služebny.

Číst dál...

Moravská Ostrava a Přívoz (kontaktní místa pro občany)

Oblast Moravská Ostrava a Přívoz zahrnuje celkem pět městských obvodů: Hošťálkovice, Lhotku, Mariánské Hory a Hulváky, Moravskou Ostravu a Přívoz a Petřkovice. V oblasti se nachází tři služebny s nepřetržitým provozem a dvě kontaktní místa pro občany. Služebna na ulici Hlubinská je místem, kde si občané mohou vyzvednout odtažené vozidlo, které se nachází na přilehlém odtahovém parkovišti.

Číst dál...