✆ 156 

Kontaktní místa pro občany

V rámci prevence pro občany byla zřízena pracoviště, kde se občané mohou obracet na přítomné strážníky se svými dotazy, náměty a žádostmi týkajícími se veřejného pořádku, prevence kriminality a upevňování pořádku a bezpečí ve městě. Kontaktní místa slouží rovněž jako poradny pro občany, kde lze získat kontakty na krizová centra, azylové domy a intervenční centra, k dispozici jsou materiály a publikace týkající se preventivní činnosti Městské policie Ostrava a zájemci zde mohou získat také informace, jak se do řady preventivních projektů městské policie sami zapojit. Kontaktní místa pro občany jsou v jednotlivých městských částech rozmístěny tak, aby měli občané možnost vznést podněty na strážníky i ve vzdálenějších lokalitách bez potřeby většího cestování.