✆ 156 

Oblast Slezská Ostrava (kontaktní místa pro občany)

Oblast Slezská Ostrava zahrnuje celkem tři městské obvody: Michálkovice, Radvanice a Bartovice a Slezskou Ostravu. V oblasti se nachází jedna služebna s nepřetržitým provozem a šest kontaktních míst pro občany. Relativně velký počet kontaktních míst je dán velkou rozlohou oblasti a horší dostupností na jednotlivé služebny.