✆ 156 

Oblast Moravská Ostrava a Přívoz

Tato oblast Městské policie Ostrava zahrnuje pět městských obvodů:

Moravská Ostrava a Přívoz, Mariánské Hory a Hulváky, Petřkovice, Lhotka, Hošťálkovice

oblast Moravsk OstravaNa území městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz je situováno pracoviště Městské policie Ostrava – Moravská Ostrava a Přívoz se sídlem na ul. Zámecká 170/10. Jedná se o pracoviště se stanovištěm monitorovacího kamerového systému a se stálou službou, resp. se zajištěním nepřetržitého provozu.
Ve stejné budově má své sídlo také úsek přestupků městské policie. V oblasti se rovněž nachází ředitelství Městské policie Ostrava na ul. Nemocniční 3328/11. Občanům je k dispozici rovněž kontaktní pracoviště na ul. Nádražní 554/168, kde je zajištěna stálá služba v souvislosti s obsluhou kamerového systému.


Moravská Ostrava a Přívoz
V oblasti se nachází ředitelství Městské policie Ostrava na ul. Nemocniční 3328/11. Občanům je k dispozici rovněž kontaktní pracoviště na ul. Nádražní 554/168, kde je zajištěna stálá služba v souvislosti s obsluhou kamerového systému. Moravská Ostrava je lokalita s historickou i sídlištní zástavbou, s velkým množstvím menších nákupních center i velkými nákupními středisky. V městském obvodu se nachází významné státní instituce (Magistrát města Ostravy, krajský úřad, finanční úřad, krajský soud aj.), četná kulturní zařízení (divadla, kulturní domy, výstavní síně, areál výstaviště Černá Louka). Specifikem obvodu je lokalita ul. Stodolní s velkým množstvím klubů a restauračních zařízení. Toto centrum zábavy, zejména mladých lidí, je cílem častých návštěv občanů i z jiných regiónů ČR. Kluby a restaurační zařízení navštěvují také cizinci, zvláště občané Polské republiky.
Městská část Moravská Ostrava a Přívoz je z části osídlena, a z části bez zástavby (pobřeží řeky Odry a Ostravice). Je zde situováno několik institucí s větší mírou návštěvnosti (Hornická poliklinika, Diagnostické centrum, sociální odbor MMO, polský konzulát), dále Hlavní nádraží ČD, sportovní hala SAREZA, městské lázně SAREZA a hojně navštěvované Komenského sady. Velký počet návštěvníků centra města způsobuje značné problémy v dopravě. Vzhledem ke složitosti dopravy v centru města Ostravy se zejména mimoostravští občané špatně orientují v dopravní situaci. Na úseku veřejného pořádku je častým problémem poškozování a znečisťování majetku města i majetku soukromých subjektů sprejery a lepiči plakátů, rušení nočního klidu ze strany návštěvníků restauračních zařízení, neoprávněný zábor veřejného prostranství při prodeji zboží, buzení veřejného pohoršení žebrajícími osobami bez přístřeší. V nočních hodinách strážníci řeší zejména narušování veřejného pořádku návštěvníky lokality ul. Stodolní. V prostorách Hlavního nádraží ČD se zdržují osoby bez přístřeší, které narušují veřejný pořádek a občanské soužití znečišťováním prostranství a obtěžováním cestujících.

Mariánské Hory a Hulváky
Na území městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky je situováno pracoviště Městské policie Ostrava – Mariánské Hory a Hulváky na ul. Přemyslovců 307/65. Tento obvod je charakteristický nejen velkým množstvím malých obchodů a butiků, ale i velkými nákupními centry. V okrajových částech obvodu se nachází průmyslová zóna, což má podstatný vliv na skladbu obyvatel, kteří zde trvale bydlí nebo dojíždějí do zaměstnání. V oblasti dopravy působí problémy nepoměr mezi počtem parkovacích míst a velkým množstvím obchodů a butiků zejména na ul. 28. října. Na úseku veřejného pořádku dochází zejména ke znečisťování veřejného prostranství sprejery a lepiči plakátů, a rušení nočního klidu v okolí restauračních zařízení.Mezi závažné problémy patří zakládání nepovolených skládek odpadu a odkládání odpadu mimo sběrné nádoby.

Petřkovice
Na území městského obvodu Petřkovice je situováno pracoviště Městské policie Ostrava – Petřkovice se sídlem na ul. Hlučínské 135. Jedná se o příměstskou část města Ostravy s převážně rodinnou zástavbou. Velkou část tvoří zemědělské plochy, zalesněné oblasti a povodí řeky Odry. V obvodu se nachází areál Hornického muzea a v těsném sousedství chráněná přírodní památka Landek. Vzhledem k tomu, že se jedná o okrajovou část města, nedochází zde k výraznému narušování veřejného pořádku, problémem je zakládání nepovolených skládek odpadu.

Lhotka
Na území městského obvodu Lhotka se pracoviště Městské policie Ostrava nenachází. Výkon služby je zde zajišťován zejména místními okrskáři a dle potřeby strážníky-hlídkaři z okolních pracovišť v rámci celé oblasti. Jedná se o okrajovou část města Ostravy s rodinnou zástavbou. Velkou část tvoří zemědělské plochy, zalesněné oblasti a povodí řeky Odry. Vzhledem k tomu, že se jedná o okrajovou část města, je zde hlavní problematikou narušování veřejného pořádku a občanského soužití a nedovolené zakládání černých skládek.

Hošťálkovice
Na území městského obvodu Hošťálkovice se pracoviště Městské policie Ostrava nenachází. Výkon služby je zde zajišťován zejména místními okrskáři a dle potřeby strážníky-hlídkaři z okolních pracovišť v rámci celé oblasti. Jedná se o okrajovou část města Ostravy s převážně rodinnou zástavbou. Velkou část tvoří zemědělské plochy, zalesněné oblasti a povodí řeky Odry. Problematickým se zde z hlediska veřejného pořádku jeví občasné páchání vandalismu na hřbitově a dále narušování občanského soužití, případně rušení nočního klidu a nedovolené zakládání černých skládek.