✆ 156 

Hlídková služba

Pracovní náplň spočívá v zabezpečování místních záležitosti veřejného pořádku a v technické podpoře všech oblastí v rámci města Ostravy a dalších obcí na základě veřejnoprávní smlouvy.

Hldkov slubaSkupina hlídkové služby zabezpečuje:

 • dohled nad objekty napojené na pult centralizované ochrany (dále PCO)
 • měření rychlosti laserovým měřičem
 • posouzení odtahu vozidel a jeho realizaci
 • využívání technického prostředku k zabránění odjezdu vozidla ("botičky")
 • obsluhu mobilní sirény (krizové situace)
 • obsluhu mobilního kamerového systému
 • obsluhu hlukového měřiče i hlukové laboratoře
 • obsluhu měřiče alkoholu v dechu
 • měření rychlosti informativním radarem
 • zabezpečuje sběr použitých injekčních stříkaček
 • provádí měření tmavosti kouře pomocí Ringelmannovy stupnice
 • disponuje zdravotnickými batohy a defibrilátory.