✆ 156 

Pořádková služba

Pracovní náplň této skupiny spočívá taktéž v zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku v rámci města Ostravy a dalších obcí na základě veřejnoprávní smlouvy.

Podkov slubaDále komplexně zabezpečuje a dohlíží na dodržování veřejného pořádku při konání sportovních, kulturních a společenských akcí a tvoří potřebnou podporu při zabezpečování veřejného pořádku v problémových lokalitách obce.