✆ 156 

Úsek hipologie

Existují také situace, kdy se kůň ve zkušených rukách ochránce zákona stává nenahraditelným pomocníkem při zabezpečování veřejného pořádku a bezpečnosti občanů.

sek hipologieJsou to nejrůznější kulturní, sportovní a společenské akce s velkou návštěvností, demonstrace nebo nezákonná shromáždění. Strážníci na koních jsou také využívání při reprezentaci, účastní se dětských dnů, kde se těší velké oblibě a pozornosti zejména nejmenších účastníků, doprovází slavnostní průvody, kterým svou přítomností dodávají vznešenosti, podílí se na různých společenských akcích, jako jsou oficiální návštěvy státníků. Hlídková služba, prováděná v určitých lokalitách na koních, je v mnoha ohledech účinnější a efektivnější než klasický pěší výkon služby a rovněž šetrnější i ohleduplnější k životnímu prostředí.

Z historie

Pracoviště Městské policie Ostrava vzniklo pod tímto názvem v roce 2008 a jedná se v podstatě o bývalý jízdní oddíl. Kromě strážníků jsou zde do výkonu služby zařazeni také koně. Strážníci na koních jsou v Ostravě vídáni již řadu let. Tvoří nezanedbatelnou a v mnohých aspektech nenahraditelnou část ostravské městské policie.

Na území téměř každého města najdeme lokality, které jsou při výkonu služby dostupnější na koni snáze než motorovým vozidlem. Jsou to lesoparky, parky, zahrádkářské kolonie, rekreační oblasti, břehy řek či historická centra měst. Existují také situace, kdy se kůň ve zkušených rukách ochránce zákona stává nenahraditelným pomocníkem při zabezpečování veřejného pořádku a bezpečnosti občanů. Jsou to nejrůznější kulturní, sportovní a společenské akce s velkou návštěvností, demonstrace nebo nezákonná shromáždění, strážníci na koních jsou také využívání při reprezentaci, účastní se dětských dnů, kde se těší velké oblibě a pozornosti zejména nejmenších účastníků, doprovází slavnostní průvody, kterým svou přítomností dodávají vznešenosti, podílí se na různých společenských akcích, jako jsou oficiální návštěvy státníků. Hlídková služba, prováděná v určitých lokalitách na koních, je v mnoha ohledech účinnější a efektivnější než klasický pěší výkon služby a rovněž šetrnější i ohleduplnější k životnímu prostředí.

Počátky jízdní policie na Ostravsku sahají až do roku 1899. Tato krásná tradice však po roku 1945 v Čechách úplně zanikla. Proto, když byl na jaře roku 1992 zřízen jízdní oddíl Městské policie Ostrava, jeho začátky nebyly snadné. Výcvik policejních koní se dlouhá léta na území naší vlasti neprováděl, chyběly zkušenosti, jakákoli metodika, odborná literatura a nedostávalo se rovněž kvalitních a zkušených cvičitelů. Po překonání počátečních nezdarů se však začal vytvářet systém výcvikových metod, které byly vhodné pro policejní praxi. V dubnu 1993 bylo slavnostně vyřazeno z výcviku prvních dvanáct koní a třináct jezdců-strážníků.

Plemeno Slezský norik, s nímž jízdní oddíl Městské policie Ostrava začínal, bylo postupem času nahrazeno plemenem pro výkon služby mnohem vhodnějším – starokladrubským koněm. Je to jediná rasa koní, vyšlechtěná k ceremoniálním účelům panovnických dvorů a nejvyšších představitelů církve. Toto plemeno v sobě jedinečným způsobem spojuje robustnost, sílu, ušlechtilost, eleganci a uchvacující krásu. Tyto koně však nevynikají pouze svým exteriérem, mají výborný charakter, který se vyznačuje vyrovnanou povahou a živým temperamentem. Koně tohoto plemene jsou také velmi učenliví a pracovití.hhipologie

Využití starokladrubského plemene je v současné době velmi rozmanité. Splňují ty nejnáročnější požadavky na kočárové koně a ve vozatajském sportu patří mezi nejlepší. Kladrubská spřežení dosahují na světovém žebříčku těch nejvyšších met, např. v roce 2005 vyhráli mistrovství světa. Neméně vhodné je toto plemeno pro jezdectví, od drezury přes barokní ježdění, až po ježdění rekreační. V roce 1995 byl starokladrubský kůň uznán kulturní památkou.

Ke zvládnutí rizikových situací jsou koně speciálně cvičeni. Zvykají si na rušivé vlivy, jako jsou projíždějící auta, výbuchy pyrotechniky či demonstranty hojně využívané transparenty a vlajky. Nesmí je vyvést z rovnováhy křik, oheň ani střelba. Učí se překonávat nejrůznější překážky, se kterými se ve městě mohou setkat, jako je např. chůze do schodů či ze schodů apod. Školení a přezkušování se samozřejmě netýká pouze koní. Také strážníci, zařazení ke skupině hipologie, musí absolvovat náročný výcvik. Teprve po jeho zvládnutí mohou být vysláni do služby v sedle koně.