✆ 156 

Struktura a aktivity střediska

Vzdělávání strážníků a přípravu čekatelů zajišťuje Městská policie Ostrava ve vlastním středisku vzdělávání a volnočasových aktivit, které je její nedílnou součástí a zároveň jedním z pilířů celého systému fungování. Svým rozsahem a kvalitou vzdělávacích činností patří mezi nejprestižnější v České republice. Středisko vzdělávání a volnočasových aktivit, situované na ul. Hlubinská 6 v Ostravě - Moravské Ostravě, svou působnost datuje již od roku 1992 a v průběhu let se postupně rozvíjelo až do dnešní podoby.

Číst dál...

Rekvalifikační kurz

Obecní policie již při samotném výběru budoucích strážníků vyžaduje po uchazečích splnění náročných kritérií, což je dáno zejména charakterem a náplní jejich budoucí profese, kdy není podstatné, jaké povolání doposud vykonávali, či jaký obor vystudovali, ale zda dokáží zvládnout náročné požadavky kladené na výkon práce strážníka.

Číst dál...

Prolongační kurz

Osvědčení o splnění stanovených odborných předpokladů, které opravňuje k vykonávání povinností a oprávnění podle zákona o obecní policii a dalších zákonů uděluje Ministerstvo vnitra České republiky na dobu tří let.

Číst dál...

Následný výcvik

Strážník po absolvování rekvalifikačního kurzu a vykonání zkoušky před komisí Ministerstva vnitra ČR si i nadále rozšiřuje své znalosti, vědomosti a dovednosti formou celoživotního vzdělávání. 

Číst dál...

Odborná školení

Odborná školení zabezpečuje středisko individuálně dle potřeb konkrétního zadavatele a vzhledem k jeho požadavkům. Termíny takových školeních jsou pak uzpůsobeny kapacitním možnostem střediska. Jednotlivá školení zajišťují kvalifikovaní lektoři s odpovídajícími znalostmi a praxí.

Číst dál...

Assessment centrum

Tuto moderní metodu, která dokáže predikovat kompetence strážníků na pozice instruktorů, preventistů, okrskářů či vedoucích pracovníků, využívá Městská policie Ostrava již od roku 2015.

Číst dál...