✆ 156 

Assessment centrum

Tuto moderní metodu, která dokáže predikovat kompetence strážníků na pozice instruktorů, preventistů, okrskářů či vedoucích pracovníků, využívá Městská policie Ostrava již od roku 2015.

assessmentV rámci personální akademie, z níž se od jejího vzniku vyprofilovali vhodní kandidáti na různé pozice, je tato technika další možností jak posoudit předpoklady ke konkrétnímu pracovnímu zařazení. Důraz je kladen také na obsazení jednotlivých hodnotitelů. Zastoupeni musejí být nejen odborníci z řad psychologie a personalistiky, ale i pozorovatelé znalí přímého výkonu služby. Assessment centrum je metodou, která vyžaduje přesné vymezení mnoha náležitostí, jako např. role pozorovatelů, figurantů, správný harmonogram či zajištění zpětné vazby. Díky možnosti sledovat vzorce chování, které účastníci užívají při řešení modelových situací, lze odpozorovat jejich schopnost komunikace, kooperace v týmu, analyticko-logické myšlení a další potřebné kompetence. Objektivitu zaručuje větší počet interních i externích pozorovatelů.