✆ 156 

Prolongační kurz

Osvědčení o splnění stanovených odborných předpokladů, které opravňuje k vykonávání povinností a oprávnění podle zákona o obecní policii a dalších zákonů uděluje Ministerstvo vnitra České republiky na dobu tří let.

heraldick znakKaždé tři roky (od 1. ledna 2018 každých 5 let) tak strážníci před odbornou komisí povinně absolvují tzv. prolongační zkoušky.

Na tyto zkoušky se strážníci, za pomoci instruktorů, připravují v rámci prolongačního kurzu formou týdenního školení ve středisku vzdělávání a volnočasových aktivit. Samotný kurz pak představuje zpravidla 40 vyučovacích hodin, v průběhu kterých se účastníci zdokonalují v již získaných znalostech.