✆ 156 

Odborná školení

Odborná školení zabezpečuje středisko individuálně dle potřeb konkrétního zadavatele a vzhledem k jeho požadavkům. Termíny takových školeních jsou pak uzpůsobeny kapacitním možnostem střediska. Jednotlivá školení zajišťují kvalifikovaní lektoři s odpovídajícími znalostmi a praxí.

Mezi pravidelně prováděná školení patří:

sebeobrana pro zeny a divky

Sebeobrana pro ženy a dívky starší 15 let - tento bezplatný kurz sebeobrany probíhá vždy od září do první poloviny prosince téhož roku. Skládá se z 10ti lekcí. Každou praktickou hodinu předchází teoretické základy bezpečného chování. Lektoři jsou zkušení strážníci-instruktoři, kteří mají letité zkušenosti se sebeobrannými technikami a taktikou zákroku proti nebezpečným pachatelům.

Taktická příprava zaměstnanců dopravního podniku v dopravních prostředcích a úředních osob v kancelářských prostorách.