✆ 156 

Úsek ostrahy objektů

K zabezpečení objektů města byl usnesením rady města Ostravy zřízen v roce 2006 u Městské policie Ostrava úsek ostrahy objektů, který plní dvě základní úlohy:

Tou první je zabezpečení vstupního režimu a bezpečnosti objektů města, zejména Magistrátu města Ostravy. Tento úkol byl realizován začleněním stávající ostrahy budov města do organizační struktury Městské policie Ostrava. Na základě zhodnocení bezpečnostní stránky ostraha objektujednotlivých objektů, která závisí zejména na vykonávané činnosti a z toho vyplývající struktury občanů, kteří tento objekt navštěvují, bylo vytvořeno potřebné technické a personální zázemí odpovídající konkrétnímu objektu. Zde se jedná zejména o interní kamerové systémy, spojení mezi stanovištěm ostrahy a prostory, kde může dojít k ohrožení života a zdraví personálu, majetku města nebo narušení veřejného pořádku.

Druhým, neméně závažným důvodem pro zřízení úseku ostrahy objektů, je hledisko sociální. Touto formou může město řešit situaci spolehlivých a odborně zdatných strážníků, kteří zejména ze zdravotních důvodů (např. pracovní úraz), ztratí způsobilost vykonávat povolání strážníka.

Objekty města, kde je v současné době vstupní režim zabezpečován pracovníky úseku ostrahy objektů:

 • Magistrát města Ostravy – budova na Prokešově náměstí 1803/8, Moravská Ostrava a Přívoz (Nová radnice)
 • Magistrát města Ostravy – vrátnice v křídle budovy Nové radnice na ul. Sokolské (odbor sociáních věcí)
 • Magistrát města Ostravy – odbor dopravně-správních činností, ul. 30. dubna, Moravská Ostrava a Přívoz
 • Magistrát města Ostravy – budova na ul. Gorkého 3037/2, Moravská Ostrava a Přívoz (odbor vnitřích věcí)
 • Magistrát města Ostravy – areál garáží na ul. Pašerových, Ostrava - Mariánské Hory a Hulváky
 • Areál technického zázemí složky IZS na ul. Počáteční, Slezská Ostrava, (Hranečník)
 • ÚMOb Poruba – budova na ul. Klimkovická 55/28, Ostrava - Poruba (úřad)
 • ÚMOb Poruba – budova na ul. Gen. Sochora 6013/2, Ostrava - Poruba (odbor péče o občany)
 • Magistrát měta Ostravy – útulek na ul. Provozní 5540/4a, Ostrava – Třebovice
 • Budova IBC na ul. Nemocniční 3328/11, Moravská Ostrava a Přívoz
 • Magistrá města Ostravy - pracoviště odtahu vozidel na ul. Hlubinská 1183/6, Moravská Ostrava a Přívoz