✆ 156 

Úsek prevence a propagace

Jedním z hlavních bodů činnosti Městské policie Ostrava je prevence. Vycházíme přitom z předpokladu, že prevencí se dá předejít mnohému a včasný zásah je účelnější a ekonomičtější, než pozdní náprava mnohdy již neodstranitelných škod na lidských životech, zdraví či majetku.

prevence1Bližší informace k realizovaným besedám, preventivním programům a akcím pro veřejnost naleznete v sekci věnované preventivním aktivitám pod názvem PREVENCE. V případě dotazů volejte telefonní číslo 720 735 125.

K 1.1.2009 vznikla v rámci Městské policie Ostrava skupina prevence, v současné době úsek prevence a propagace, jež svou náplní práce velmi úzce navazuje na dosavadní činnost oddílu prevence a dohledu.

Jádrem činnosti této skupiny je právě, jak už z názvu vyplývá, prevence. Strážníci, zařazení na úseku prevence a propagace, se věnují zejména realizací besed pro nejrůznější věkové a sociální skupiny obyvatel, účastní se akcí a programů pořádaných pro děti a mládež, akcí, spojených s prezentací činnosti Městské policie Ostrava, zapojují se do projektů v souvislosti s domácím násilím, připravují a realizují preventivní projekty a programy, v neposlední řadě zaštiťují montáže a instalace Senior linek, panoramatických kukátek a řetízků

Náplní úseku je také propagační činnost Městské policie Ostrava v médiích, na internetu i facebooku.
Kontaktní telefonní číslo, kde můžete získat informace vztahující se k tiskovému servisu Městské policie Ostrava, je 720 735 125.