✆ 156 

PRACOVIŠTĚ

Z pohledu Městské policie je Ostrava rozdělena do čtyř oblastí, územně rozčleněných na celkem 205 okrsků. Městská policie Ostrava čítá také některá pracoviště, která sice přímo nespadají pod přímý výkon služby, avšak díky nim je zabezpečován.
Každá oblast zahrnuje několik městských obvodů, je spravována z pracoviště - oblasti, pod které spadá několik menších pracovišť. Výkon služby v rámci oblastí, tedy na příslušném území města Ostravy, je zajišťován zejména strážníky-okrskáři, kteří provádějí výkon služby ve svých okrscích, za podpory strážníků-hlídkařů a podle potřeby je posilován strážníky operativního oddílu, kteří působí na území celého města Ostravy.

Městská policie Ostrava čítá také některá pracoviště, jež sice přímo nespadají pod přímý výkon služby, avšak díky nim je zabezpečován – pracoviště centra tísňového volání a zelené linky, úsek ostrahy objektů, kontaktní místa pro občany, úsek prevence a propagace, úsek přestupků.