✆ 156 

Mateřské školy

Besedy pro děti mateřských škol (předškolního věku) jsou rozděleny na dvě témata. Děti se aktivně zapojují do řešení modelových situací a zábavnou formou jim jsou předávány základní informace.

Honzíkova cesta z neznáma

  • Jak se chovat k neznámým lidem.
  • Co dělat, když se ztratím.ms6
  • Bezpečný kontakt se zvířaty.

Honzíkova cesta městem (BESIP)

  • Základní dopravní značky.
  • Pravidla správného chování v silničním provozu.

 

1. HONZÍKOVA CESTA Z NEZNÁMA
Beseda je určena dětem předškolního věku, které strážníci učí, jak se mají chovat k neznámým lidem, co mají dělat, když se ztratí a také jsou hravou formou poučeny o bezpečném kontaktu se zvířaty. Po jednotlivých tématických celcích strážníci nacvičují chování předškoláků pomocí modelových situací a děti aktivně zapojují do jednotlivých scének. Cílem je, aby předškolní děti získaly důvěru k uniformě a v případě potřeby dokázaly požádat o pomoc strážníka městské policie nebo policistu.

ms3

2. HONZÍKOVA CESTA MĚSTEM (BESIP)
Záměrem besedy je seznámit předškolní děti se základními dopravními značkami a pravidly správného chování v silničním provozu. Po teoretické průpravě bezpečného pohybu dětí na pozemních komunikacích strážníci nenásilnou formou, pomocí rýmovaných hádanek, představí předškolákům několik základních dopravních značek. Následným nácvikem jednotlivých situací si děti osvojí pravidla pro chůzi po chodníku i přechodu pro chodce a seznamují se také se základy bezpečné hry ve městě, jízdě na jízdním kole či koloběžce.

ms2

 

V případě zájmu o kteroukoli z nabídky besed nás kontaktujte na e-mail Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. a uveďte prosím aktuální telefonní číslo a jméno kontaktní zodpovědné osoby.
Strážníci vás poté budou kontaktovat na telefonním čísle, které jste uvedli v žádosti o besedy, a domluví s vámi konkrétní termíny či upřesní požadavky.

V případě změny již naplánovaného termínu besedy nás kontaktujte na tel. č. 720 735 125.