✆ 156 

Základní školy

Besedy pro děti ze základních škol obsahují základy právního vědomí, zásady bezpečného chování doma i venku, prevenci šikany a patologických jevů, které jim mohou hrozit.

BESEDY PRO PRVNÍ STUPEŇ ZŠ

1. třída - Malé děti, velké bezpečí
Cílem cvičení je upozornit děti na nebezpečí, která jim hrozí cestou ze školy a v době, kdy jsou doma samy bez rodičů. Pomocí prezentace a her, do kterých se děti aktivně zapojují, si osvojují správné návyky bezpečného chování v situacích každodenního života.
pozn. Ve třídě, je zapotřebí interaktivní tabule nebo PC + projektor.

2. třída - Bezpečně ze školy domů
Interaktivní cvičení má za úkol naučit děti, jak se bezpečně chovat při cestě do školy a ze školy domů. Formou pracovních listů, které znázorňují různé rizikové situace, mají děti možnost ověřit si své základní znalosti správného chování v oblasti veřejného pořádku a dopravy. Beseda je ukončena malým testem s vyhodnocením.
pozn. Ve třídě, je zapotřebí interaktivní tabule nebo PC + projektor.

3. třída – Základy kriminalistiky – Malý kriminalista (svědectví)zs3
Cvičení je zaměřeno na rozvoj pozornosti, přesnosti, všestrannosti, pečlivosti a paměti. Cílem je, aby si děti prostřednictvím hry uvědomily, které informace jsou důležité při svědecké výpovědi. Cvičení je zaměřeno především na schopnost slovně nebo písemně popsat osobu, zvláště v případech, kdy se dítě stane svědkem, nebo obětí trestné činnosti. Praktické nacvičování konkrétních dovedností probíhá v modelových situacích za využití pracovních listů.
pozn. Ve třídě, je zapotřebí interaktivní tabule nebo PC + projektor, 5 listů papíru A4 pro celou třídu (soutěž v družstvech) a psací potřeby.

4. třída – Strážník, můj pomocník
Cílem besedy je seznámit děti s nutností dodržování jednotlivých zákonů a právních norem v běžných životních situacích. Formou diskuse po shlédnutých video ukázkách strážníci žákům vysvětlují jednotlivé modelové situace. Děti získávají základní informace také o funkci integrovaného záchranného systému a linkách tísňového volání.
pozn. Ve třídě, je zapotřebí interaktivní tabule nebo PC + projektor + ozvučení.

5. třída – Krizové situace v běžném životě
Pracovní listy s otázkami k této problematice provedou žáky pátých tříd možnými situacemi, se kterými se mohou v běžném životě setkat (ohlašování krizového stavu, užití první pomoci, rozeznání nebezpečných situací, chování při požáru či evakuaci osob) a zároveň budou podrobněji seznámeny s pojmem součinnost mezi složkami IZS.
pozn. Ve třídě, je zapotřebí interaktivní tabule nebo PC + projektor + ozvučení.

 

BESEDY PRO DRUHÝ STUPEŇ ZŠzs

6. třída - Nebezpečná hra (šikana)
Cílem besedy je upozornit žáky na zdánlivě nevinné hry, které mohou končit až spácháním trestného činu. Formou počítačové prezentace (teorie, videonahrávky s konkrétními situacemi šikany) se žáci snaží nalézt chyby v jednání a chování aktérů, a to jak agresora/agresorů, tak i oběti. Strážníci vysvětlují nejen samotný pojem šikany, ale i její druhy, příčiny a následky. Zhlédnutí těchto videonahrávek, pojednávajících o současném dění na některých základních školách, přispívá k lepší paměťové fixaci získaných informací.
pozn. Ve třídě, je zapotřebí interaktivní tabule nebo PC + projektor + ozvučení.

7. třída - Nedělej si problém
Výukové DVD je zaměřeno na prevenci společensky škodlivých jevů u dětí a mládeže. Strážníci na modelových situacích vysvětlí žákům důsledky protiprávního jednání a seznámí je s činností integrovaného záchranného systému. Přednáška zahrnuje: záškoláctví, krádež, loupež, alkohol, kouření, drogy (marihuana), výherní automaty, sprejerství, neposkytnutí pomoci a šíření poplašné zprávy (nahlášení bomby).
pozn. Ve třídě, je zapotřebí interaktivní tabule nebo PC + projektor + ozvučení.

8. třída - Právní povědomí
Cílem besedy je seznámit žáky s podmínkami vyřízení občanského průkazu a odpovědnosti s tím spojené. Základy právního vědomí jsou orientovány zejména na přestupkový zákon a odpovědnost mládeže mezi 15. – 18. rokem věku za protiprávní jednání.
pozn. Ve třídě, je zapotřebí interaktivní tabule nebo PC + projektor.

9. třída - Zájmy chráněné trestním zákonem
Přednáška je zaměřena na seznámení žáků se zájmy chráněnými trestním zákonem, s definicí trestného činu, a se strukturou trestního zákoníku. Žáci zjišťují postoje ostatních a rozvíjejí toleranci k odlišným názorům, přehodnocují vybrané trestné činy podle svého žebříčku hodnot.
pozn. Ve třídě, je zapotřebí interaktivní tabule nebo PC + projektor.

zs2V případě zájmu o kteroukoli z nabídky besed nás kontaktujte na e-mail Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. a uveďte prosím aktuální telefonní číslo a jméno kontaktní zodpovědné osoby.
Strážníci vás poté budou kontaktovat na telefonním čísle, které jste uvedli v žádosti o besedy, a domluví s vámi konkrétní termíny či upřesní požadavky. V případě změny již naplánovaného termínu besedy nás kontaktujte na tel. č. 720 735 125.