✆ 156 

Projekty

Městská policie Ostrava realizuje projekty financované statutárním městem Ostrava i Ministerstvem vnitra České republiky. Všechny projekty jsou realizovány strážníky Městské policie Ostrava, často v součinnosti s jinými složkami integrovaného záchranného systému, orgány města i neziskovými organizacemi.

Projekty na kterých se podílíme:

  • informační tabule
  • projekt Senior linka
  • Montáž panoramatických kukátek a bezpečnostních řetízků pro seniory starší 60 let
  • Nebudu snadná oběť
  • Senior - posel prevence
  • Záškoláctví se nás netýká