✆ 156 

Řetízek bezpečí a kukátko

Na žádost seniorů starších šedesáti let pracovníci Městské policie Ostrava zdarma instalují také dveřní bezpečnostní řetízek a panoramatické kukátko na vstupní dveře do bytu či rodinného domu.

O toto zařízení si občané mohou zažádat pouze písemně prostřednictvím svého strážníka-okrskáře, nebo na sociálním odboru v místě bydliště. Při instalaci pověřený zaměstnanec Městské policie Ostrava se seniory prodiskutuje bezpečné chování doma i venku a upozorní na možná rizika spojená s návštěvami cizích osob v domě.

Bližší informace získáte v pracovních dnech od 08:00 do 15:00 hodin na tel. čísle 720 735 125.